*

Ogultekin

 • *
 • 10
 • KTU EEE^4
  • Profili Görüntüle
Altera De0 Nano PWM ile Servo Motor Kontrolü
« : 29 Şubat 2016, 19:42:57 »
-- Daha fazlası için : http://www.vhdl.club/2016/02/29/vhdl-ile-pwm-olusturup-servo-motor-surme/


Uygulamada kullanacağımız servo motor piyasada rahatlıkla bulunabilen ve oldukça ucuz olan Tower Pro adlı üreticinim Sg90 modelli ürünüdür.Kod: VHDL
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. entity pwm_servo is
 4.         Generic(
 5.                 count_max : integer := 1000000;
 6.                 duty_max : integer := 100000;
 7.                 duty_min : integer := 50000;
 8.                 duty_delta : integer := 200
 9.                 );
 10.   Port( CLK : in STD_LOGIC;
 11.         PWM : out std_logic
 12.       );
 13. end pwm_servo;
 14.  
 15. architecture Behavioral of pwm_servo is
 16.  
 17.  signal counter: integer range 0 to count_max := 0;
 18.  signal duty : integer range duty_min to duty_max := duty_min;
 19. begin
 20.   prescaler: process(all)
 21.    variable direction_up : boolean := true;
 22. begin
 23.         if rising_edge(clk) then
 24.           if counter < count_max then
 25.                 counter <= counter + 1;
 26.           else
 27.            if direction_up then
 28.                 if duty < duty_max then
 29.                   duty <= duty + duty_delta;
 30.                 else
 31.                   direction_up := false;
 32.                 end if;
 33.                 else
 34.                   if duty > duty_min then
 35.                     duty <= duty - duty_delta;
 36.                   else
 37.                   direction_up := true;
 38.              end if;
 39.           end if;
 40.          counter <= 0;
 41.         end if;
 42.        end if;
 43.   end process;
 44.       pwm_s: process(all)
 45.    begin
 46.         if counter < duty then
 47.                 pwm <= '1';
 48.         else
 49.                 pwm <= '0';
 50.         end if;
 51. end process;
 52. end Behavioral;

« Son Düzenleme: 29 Şubat 2016, 20:12:55 Gönderen: alicavuslu »